• Jälleenmyyjän kauppa
 • eiladesign.se

  Sekretesspolicy

  Vi värdesätter din integritet och åtar oss att skydda den i enlighet med denna sekretesspolicy, tillämplig lag och allmän god affärssed. I enlighet med kraven i EU: s dataskyddsförordning innehåller denna sekretesspolicy information om vilken personlig information vi samlar in, hur vi behandlar den och vilka rättigheter och möjligheter du har över din information. 

  1. REGISTRERARE Eila trading co. ay. Affärs-ID: 0971703-2 Adress: Mikontie 2, 43100 Saarijärvi Eila trading co. ays dataskyddsexpert E-post: myynti@eiladesign.fi 

  2. VILKEN PERSONLIG INFORMATION VI BEHANDLAR För- och efternamn Kontaktinformation (postadress, e-postadress, telefonnummer) Vi samlar in, lagrar och behandlar personlig information om dig endast fördefinierade syften: Kundhantering och kundkommunikation Kundtjänst och svar på kontaktförfrågningar Utförande av våra tjänster, behandling och leverans av beställningar, betaltjänst Vi behöver din personliga information som samlas in i samband med dina beställningar för att uppfylla dina beställningar. Dessutom baseras behandlingen av viss personlig information, såsom klagomål och personlig information relaterad till direktmarknadsföringstillstånd, på våra juridiska skyldigheter. Underlåtenhet att tillhandahålla viss personlig information kan leda till att vi inte kan leverera din beställning. 

  3. SYFTE MED INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION Vi samlar in, lagrar och behandlar personlig information om dig endast för fördefinierade ändamål: Kundrelationshantering och kundkommunikation Reklam Affärsutveckling inriktning, direktmarknadsföring 

  4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER behöver dina personuppgifter samlas in i samband med beställningar för att kunna utföra beställningarna. Dessutom baseras behandlingen av viss personlig information, såsom klagomål och personlig information relaterad till direktmarknadsföringstillstånd, på våra juridiska skyldigheter. Underlåtenhet att tillhandahålla viss personlig information kan leda till att vi inte kan leverera din beställning.

  5. HUR LÅNG UPPBEVARING Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för behandling av personuppgifter eller för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Vi behåller all personlig information som är nödvändig för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter i sex (6) år från slutet av det räkenskapsår då informationen samlades in.

  6. VILKEN ANDRA ORGANISATIONER ELLER PERSONER KAN FÅ UPPGIFTERNA Din information kommer att behandlas av personer som tillhör vårt företag under fullgörandet av sina uppgifter. I vår verksamhet använder vi tredjepartsinformationssystem för att lagra och bearbeta data. Vi använder MyCashflow e-handelsprogram som tillhandahålls av Pulse247 Oy. Informationen som används i webbutiken lagras på Pulse247 Oy: s servrar och deras partners. Om du vill kan du läsa Pulse247Oys sekretesspolicy här: https: https://www.mycashflow.fi/tietosuojaseloste/

  7. SKALL PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRAS UTANFÖR EU Vi föredrar tjänsteleverantörer vars servrar finns i EU. Vi använder dock också ansedda och pålitliga tjänsteleverantörer vars servrar är belägna utanför EU, vilket innebär att data också överförs i begränsad omfattning inom EU.

  8. INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD Uppgiftsskyddslag garanterar dig rättigheter. Dessa rättigheter förstärker din integritet och låter dig kontrollera behandlingen av din personliga information. Du har rätt att få bekräftelse från oss om vi behandlar personlig information om dig. Du har också rätt att få tillgång till personuppgifter om dig och rätten att få information om behandlingen av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. När du utövar din rätt till tillgång till information kommer vi att tillhandahålla en kopia av den personliga informationen vi behandlar om dig. Om du skickar din begäran elektroniskt kommer vi att tillhandahålla informationen i det vanliga elektroniska formatet, såvida du inte specifikt begär en annan leveransmetod som vi rimligen kan implementera. 

  9. RÄTT ATT GÖRA EN KLAGA TILL DATASKYDDSMYNDIGHETEN Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet på dataskyddsombudets webbplats. 

  10. Rätten att dra tillbaka samtycke när som helst om processen baseras på samtycke Du har rätt att be oss att radera personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål om vi inte har någon laglig skyldighet att behålla den. 

  11. INFORMATION OM AUTOMATISKT BESLUTSFATTNING OCH BEHANDLINGSRELATERAD LOGISTIK Vi utför inte profilering baserat på de registrerades personliga egenskaper eller relaterad behandling av data som leder till automatiskt beslutsfattande. 

  12. COOKIES Vi använder cookies, Facebook-pixlar och annan liknande teknik på vår webbplats för att betjäna våra kunder så bra som möjligt. En cookie är en liten textfil som kan levereras till din terminal när du besöker vår webbplats. Vi använder cookies för att möjliggöra funktionaliteten i vår onlinetjänst, såsom implementering av inloggnings- och kundvagnfunktionen. Cookies gör vår webbplatssökning och användarupplevelse enklare, bättre och snabbare. Cookies används för att samla in information om terminalerna du använder och ditt beteende på vår tjänst, såsom information om sidan från vilken du öppnade vår tjänst, vilken webbläsare du använder eller när och vilken del av tjänsten du har bläddrat i. Vi använder denna information för att analysera besökardata i vår webbutik, genomföra kundundersökningar, anpassa innehåll och rikta in kommunikation och marknadsföring och hantera reklam. För att identifiera produkter som kan vara av intresse för dig kan vi samla in information om de sidor du besöker eller de produkter du köper så att vi kan marknadsföra relevanta tjänster till dig. Med hjälp av Facebook-pixlar kan vi också rikta dig med intressant marknadsföring på Facebook. Du kan när som helst blockera alla eller en del av dina cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du vill kan du också ta bort tidigare lagrade cookies. Observera dock att blockering av användningen av cookies kan påverka eller till och med blockera användningen av delar eller funktioner på vår webbplats och tjänster.

  Din kundvagn är tom